HTML Açılımı ve HTML'in Anlamı

Html Açılımı

HTML Kısaltmasının Açılımı

İngilizce Hyper Text Markup Language cümlesinin baş harflerinden oluşur, Türkçe anlamı ile Hiper Metin İşaret Dili olarak çevirilir. Biz bu cümleyi kısaca HTML olarak biliyoruz. HTML, İnternet ortamında veri paylaşımı adına kullanılan en yaygın metin tabanlı dildir.

HTML, Programlama Dili Olarak Tanımlanır Mı?

Bir programlama dili olarak sınıflandırılmaz. Çünkü HTML kodları kullanılarak, tek başına çalışabilen bir program yazılamaz. Fakat bu dili yorumlayabilen kapasitedeki programlar aracılığıyla çalışabilen programlar meydana getirilebilir. Yalnız başına bir programlama dili olarak tabir edilememesinin sebebi tam olarak budur. Asli görevi yazı, görüntü, video gibi çeşitli verileri ve bunları barındıran web sayfalarını birbirine temel düzeyde bağlamak, buna istinaden bahse konu olan sayfaların ağ tarayıcı yazılımlar aracılığıyla doğru biçimde görüntülenmesi adına gerekli kuralları belirlemektir.

Standartları Kim Belirliyor?

W3C tarafından standartlaştırılarak geliştirilir. HTML5 dediğimiz 5. versiyonuna ulaştırılmıştır.

Geri Dön
Teklif İste
TEKLİF İSTE